Fluorescent in situ hybridization (FISH)

ด้วยความมุ่งมั่นพัฒนา บวกกับทีมงานที่พร้อมPathology Diagnostic Center ได้เปิดให้บริการตรวจ fluorescent in situ hybridization (FISH) สำหรับ parraffin-embedded tissue แล้ว  เราเป็นห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาเอกชนที่เปิดให้บริการนี้  เราสามารถให้บริการที่สะดวกและรวดเร็วขึ้นกว่าที่ท่านเคยได้รับมา

 

 

การตรวจที่เปิดให้บริการแล้วมีดังนี้

  • FISH for HER-2 gene amplification
  • FISH for ALK gene translocation
  • FISH for MYC gene translocation
  • FISH for IgH gene translocation
  • FISH for BCL2 gene translocation
  • FISH for BCL6 gene translocation

ซึ่งการตรวจ 4 ชนิดหลังนี้ ใช้สำหรับการวินิจฉัย double hit lymphoma ซึ่งมีประโยขน์อย่างมากต่อการพยากรณ์โรคและแนวทางการรักษา

2018-09-07 16:14:37

Accurate pathological diagnosis = Better clinician’s practice

เป็นที่ทราบกันดีว่า  งานทางพยาธิวิทยาเป็นงานเบื้องหลัง   ผู้คนทั่วไปมักไม่รับรู้ถึงการทำงาน   ในกรณีที่การวินิจฉัยถูกต้อง  สิ่งที่ผู้ป่วยรับทราบคือ แพทย์ที่ทำ biopsy คือผู้ที่มีความสามารถวินิจฉัยโรคได้ถูกต้อง   โดยที่ผู้ป่วยเองอาจจะเคยเดินทางไปตรวจหลายรพ.  อาจถูกทำ biopsy หลายครั้ง แต่ไม่ได้การวินิจฉัยและการรักษาที่ถูกต้อง  เมื่อผู้ป่วยพบรพ.ที่สามารถให้การวินิจฉัยได้  รพ.นั้นก็จะได้รับเครดิตมาก  และได้รับการบอกต่อ ถึงประสิทธิภาพ ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากแพทย์ที่มักพิถีพิถันกับการเลือกส่งตรวจที่เน้นความน่าเชื่อถือและความแม่นยำเป็นหลัก

เป็นที่น่าเสียดาย ที่แพทย์บางท่านมีความสามารถสูง  ทุ่มแทกับผู้ป่วยอย่างมาก   แต่ไม่พิถีพิถันในการส่งตรวจนัก  และโชคร้ายที่ได้ผลการตรวจทางพยาธิวิทยาที่คลาดเคลื่อน  ผู้ป่วยเกิดความไม่พอใจกับการรักษาผิด  เป็นเหตุให้แพทย์ท่านนั้นต้องเสื่อมเสียชื่อเสียง  

Read More

2018-09-06 19:28:20

ฟรีค่าย้อมพิเศษและค่าปรึกษาภายใน

การรายงานผลล่าช้าในบางราย  ส่วนหนึ่งอาจเพราะเป็นเคสที่ไม่ใช่สาขาถนัด และพยาธิแพทย์ต้องการปรึกษาพยาธิแพทย์เฉพาะทางสาขาอื่นกรณีที่ต้องมีการส่งปรึกษาระหว่างพยาธิแพทย์นี้  ต้องใช้เวลาเพิ่มมากขึ้น  และเป็นงานที่ยุ่งยาก  สิ่งที่น่ากังวลกว่านั้นคือ หากไม่มีการปรึกษา  แต่ทิ้งภาระการปรึกษาให้เป็นของแพทย์เจ้าของไข้  ทำให้กระบวนการต่างๆต้องเสียเวลามากกว่าเดิมมาก  เพื่อให้ได้คำวินิจฉัยสุดท้าย จากโรคที่รักษาไม่ยาก  แต่ในเมื่อผลการตรวจไม่แน่นอน   ผู้ป่วยต้องเดินทางไปตามรพ.ต่างๆ และสิ้นสุดในร.ร.แพทย์   เพื่อreview ผลตรวจทางพยาธิวิทยา  ผู้ป่วยอาจต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายมากขึ้นมาก  ในขณะที่แพทย์เจ้าของไข้และรพ.แรกๆที่ดูแลผู้ป่วยต้องเสียชื่อเสียงไป

ด้วยเหตุนี้  Pathology Diagnostic Center Co.,Ltd. จึงจัดระบบให้มีพยาธิแพทย์เฉพาะทางครอบคลุม  เพื่อให้ได้การวินิจฉัยที่ดีที่สุด  ส่วนการออกผลเร็วมาก  เพื่อให้ได้งานปริมาณมาก  โดยไม่คำนึงว่าใครจะมาเปลี่ยนการวินิจฉัยในภายหลัง  เป็นสิ่งที่พยาธิแพทย์ใน Pathology Diagnostic Center Co.,Ltd. ไม่สามารถทำได้  นั่นเพราะศักดิ์ศรีความเป็นอาจารย์แพทย์ได้ค้ำคออยู่

Read More

2018-09-06 19:27:48

Integrated Hematopathology Diagnosis

ในปัจจุบันการวินิจฉัย hematologic neoplasm หลายชนิด ต้องอาศัยการรวมข้อมูลจากหลายมิติ อาทิเช่น morphology, immunohistochemistry, flow cytometry, cytogenetics, FISH study, และ/หรือ molecular study   ในสหัฐอเมริกา แม้ว่า hematopathologist จะไม่ได้ทำการตรวจ 2 อย่างหลังด้วยตนเอง  แต่การตรวจทุกอย่าง หากมาจาก specimen เดียวกัน  ผลการตรวจอื่นๆจะไปรวมกันที่ pathology report ใบเดียวกัน  เพื่อพยาธิแพทย์จะได้นำข้อมูลทั้งหมดที่มีมารวมกัน และให้การวินิจฉัยและความเห็น  เชื่อว่าระบบนี้เป็นระบบที่ดีที่สุดสำหรับการวินิจฉัยในปัจจุบัน

ในขณะที่สถานการณ์ในประเทศไทยแตกต่างมาก  ผลการตรวจต่างๆ ถูกแยกย่อยออกเป็นส่วนๆ  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การตรวจ bone marrow ซึ่งแม้แต่ bone marrow aspirate smear ยังถูกแยกส่วนออกไป  การวินิจฉัยจึงไม่ได้เต็มประสิทธิภาพเท่าที่ควร

Read More

2018-09-06 19:27:21